A gdzie logika? II

Wydział Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką, zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji A gdzie logika?, która odbędzie się na WPIK w dniach 20-22 marca 2020 roku. Podczas tej konferencji będziemy zainteresowani logiką jako osobną dziedziną oraz jako narzędziem analizy, zarówno w językach formalnych, jak i naturalnych oraz jakie jest znaczenie i sposób jej postrzegania w różnych dziedzinach badań.

W tym roku każdy dzień konferencji poświęcony będzie innemu spojrzeniu na istotę logiki, jednakże niniejszy podział należy traktować jako płynny, a tematy kolejnych dni jako zazębiające się.

  • W piątek (20 marca) odbędzie się warsztat  WILL 3 (Workshop on Informal Logic and Linguistics) organizowany przez Dr Martina Hintona (UŁ) skupiony na argumentacji w języku naturalnym, logice nieformalnej oraz związkach pomiędzy językiem a rozumowaniem. Zgłoszenia na warsztat przyjmowane będą wyłącznie w języku angielskim. Więcej o warsztacie 
  • W sobotę (21 marca) skupimy się na logice widzianej przez pryzmat człowieka. Interesuje nas zarówno przecięcie logiki i psychologii, czyli wszelkie modele rozumowania i wnioskowania starające się odtworzyć te procesy ludzkiego umysłu ale także próby ich odtworzenia w szeroko pojętej sztucznej inteligencji, sięgając do informatyki i robotyki. Organizatorzy: Prof UAM dr hab. Mariusz Urbański i Patrycja Kupś.
  • W niedzielę (22 marca) spojrzymy na logikę jako system formalny i obiekt zainteresowania nauk ścisłych. Będziemy zainteresowani zarówno logiką jako odrębną dziedziną, a także systemami logicznymi jako część matematyki czy fizyki. Organizatorzy: dr Mateusz Krukowski i Agnieszka Widz (PŁ).

Ważne terminy

  • przyjmowanie zgłoszeń: do 7 23 lutego 2020,
  • informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 21 lutego 1 marca 2020,
  • konferencja: 20-22 marca 2020.

Kontakt

Koordynatorką konferencji jest Patrycja Kupś, UAM (patkup1@st.amu.edu.pl).

Rejestracja & opłaty

Zgłoszenia są przyjmowane w następującym trybie: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dla prezentacji w języku angielskim i w języku polskim) i oczekiwać na potwierdzenie jego wpłynięcia. Abstrakty nie powinny przekraczać 350 słów i zostać przesłane przez formularz najlepiej w formacie PDF. Wszystkie zgłoszenia będą poddawane wewnętrznej recenzji.

Przewidziany czas wystąpienia w języku polskim bądź angielskim to od 15 do 20 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję (łącznie 30 minut).

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł albo 60 euro (dla studentów i doktorantów w obniżonej kwocie: 200 zł lub 50 euro) i obejmuje materiały konferencyjne, oraz catering we wszystkie 3 dni konferencji.

Ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie musiał zapewnić sobie we własnym zakresie (służymy pomocą w tej kwestii).

Dokładne informacje o sposobie dokonywania wpłat pojawią się w najbliższych dniach.

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym).

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

Wydarzenie na Facebooku można znaleźć tutaj: http://bit.ly/FB-Awil